O Fototece

CENNIK

Wyciąg z cennika Filmoteki Narodowej obowiązującego od dnia 01.01.2011.


20. Udostępnienie zdjęć dokumentacyjnych ze zbiorów Filmoteki Narodowej [10]

 

Cennik za udostępnienie skanów ujęć wykonywanych z fotosów, negatywów, diapozytywów oraz innych materiałów dokumentacyjnych do jednokrotnego wykorzystania w jednym tytule wydawniczym, programie TV, wystawie, reklamie itp.

 

20.1. do wydawnictw periodycznych

      cena (PLN)

VAT

20.1.1. nakład do 10 tys. egz. sztuka bez licencji   50,00 23%
    sztuka z licencją   80,00 23%
20.1.2. nakład > 10 tys. – 200 tys. egz. sztuka bez licencji 100,00 23%
    sztuka z licencją 140,00 23%
20.1.3. nakład > 200 tys. egz. sztuka bez licencji 150,00 23%
    sztuka z licencją

200,00

23%

 


20.2. do innych celów wydawniczych

      cena (PLN)

VAT

20.2.1. nakład do 1000 egz. sztuka bez licencji   40,00 23%
    sztuka z licencją   70,00 23%
20.2.2. nakład > 1000 egz. do 10 tys. sztuka bez licencji   70,00 23%
    sztuka z licencją 100,00 23%
20.2.3 nakład > 10 tys. sztuka bez licencji 100,00 23%
    sztuka z licencją 150,00 23%
20.2.4. podręczniki szkolne, albumy sztuka bez licencji 150,00 23%
   

sztuka z licencją

200,00

23%

 


20.3. do wydawnictw CD, DVD oraz multimedialnych

      cena (PLN)

VAT

20.3.1 nakład do 2 tys. sztuka bez licencji 100,00 23%
    sztuka z licencją 150,00 23%
20.3.2. nakład > 2 tys. do 10 tys. sztuka bez licencji 150,00 23%
    sztuka z licencją 200,00 23%
20.3.3 nakład > 10 tys. sztuka bez licencji 200,00 23%
    sztuka z licencją

260,00

23%

 


Dotyczy punktów 20.1.  –   20.3.

zdjęcie na okładkę wydawnictwa 200% odpowiedniej stawki
zdjęcie na okładkę wydawnictwa (skan ujęcia unikalnego) 300% odpowiedniej stawki
zdjęcie wewnątrz wydawnictwa (skan ujęcia unikalnego)

150% odpowiedniej stawki

 


Zdjęcia publikowane w formie miniatur do zapowiedzi

  cena (PLN)

VAT

programowych :   sztuka  /bez licencji/ 70,00 23%
                          sztuka / z licencją/ 70,00 23%
Skanowanie materiałów z korekcją barwną - koszt dodatkowy

40,00

23%

 


20.4.    Publikacja zdjęć w nagraniach wizyjnych

      cena (PLN)

VAT

20.4.1 publikacja jednorazowa sztuka bez licencji   70,00 23%
    sztuka z licencją 100,00 23%
20.4.2 publikacja wielorazowa sztuka bez licencji 120,00 23%
    sztuka z licencją

180,00

23%

 


20.5. Publikacja zdjęć w Internecie

      cena (PLN)

VAT

    sztuka bez  licencji 50,00 23%
  72 dpi wyłącznie z logo FN                           
     
sztuka z licencją

80,00

23%

 


20.6. Udostępnienie osobom prywatnym do użytku domowego (materiał  z logo FN)

      cena (PLN)

VAT

20.6.1. format A4     sztuka bez licencji   30,00 23%
20.6.2. format A2 sztuka bez licencji   60,00 23%
20.6.3.

format powyżej A1

sztuka bez licencji

100,00

23%

 


20.7.  do prac naukowych bez prawa publikacji

      cena (PLN)

VAT

    sztuka bez licencji                          
      
30,00

23%

 


20.8.  inne wykorzystania

20.8.1.

  wystawy

  cena ustalana indywidualnie w zależności od charakteru wystawy, jej zasięgu, miejsca ekspozycji itp.

20.8.2. 
   
   
       pocztówki,
kalendarze    
 
    cena ustalana indywidualnie w zależności od nakładu, dystrybucji, formatu, przeznaczenia itp.

20.8.3.

  reklama

  cena ustalana indywidualnie w zależności od charakteru, przeznaczenia, zasięgu itp.

 


Dotyczy punktów 20.4 – 20.8

skan zdjęcia ujęcia unikalnego         150% odpowiedniej stawki

      cena (PLN)

VAT

Skanowanie zdjęć z korektą barwną -   
         
  koszt dodatkowy             
                       
40,00

23%

 


[10] A)  Filmoteka Narodowa should be informed about an intent to use photograph scans for the purposes of promoting a publication or exhibition or for advertising purposes in order to determine the price.
 B) Making a scan of a photo available together with a licence means that Filmoteka Narodowa which is the owner of copyrights gives its consent for one-off use of the material within the scope of use agreed. The Recipient cannot grant further licences to third parties.
 C) The Recipient can archive materials for the maximum period of 3 months from the moment of receiving them from Filmoteka Narodowa.
 D) The Recipient receives information regarding (not) being awarded a licence. The Recipient is obliged to obtain and regulate rights to use photograph scans made available without licence on their own.
 E) The use of photographs other than defined in the price list shall be each time consulted with Biblioteka of Filmoteka Narodowa