Kup zdjęcie

CENNIK

 


Udostępnienie zdjęć dokumentacyjnych ze zbiorów FINA

 

Cennik za udostępnienie skanów ujęć wykonywanych z fotosów, negatywów, diapozytywów oraz innych materiałów dokumentacyjnych do jednokrotnego wykorzystania w jednym tytule wydawniczym, programie TV, wystawie, reklamie itp.

 

1. do wydawnictw periodycznych

      cena (PLN)

VAT

20.1.1. nakład do 10 tys. egz. sztuka bez licencji   50,00 23%
    sztuka z licencją   80,00 23%
20.1.2. nakład > 10 tys. – 200 tys. egz. sztuka bez licencji 100,00 23%
    sztuka z licencją 140,00 23%
20.1.3. nakład > 200 tys. egz. sztuka bez licencji 150,00 23%
    sztuka z licencją

200,00

23%

 


2. do innych celów wydawniczych

      cena (PLN)

VAT

20.2.1. nakład do 1000 egz. sztuka bez licencji   40,00 23%
    sztuka z licencją   70,00 23%
20.2.2. nakład > 1000 egz. do 10 tys. sztuka bez licencji   70,00 23%
    sztuka z licencją 100,00 23%
20.2.3 nakład > 10 tys. sztuka bez licencji 100,00 23%
    sztuka z licencją 150,00 23%
20.2.4. podręczniki szkolne, albumy sztuka bez licencji 150,00 23%
   

sztuka z licencją

200,00

23%

 

3. do wydawnictw CD, DVD oraz multimedialnych

      cena (PLN)

VAT

20.3.1 nakład do 2 tys. sztuka bez licencji 100,00 23%
    sztuka z licencją 150,00 23%
20.3.2. nakład > 2 tys. do 10 tys. sztuka bez licencji 150,00 23%
    sztuka z licencją 200,00 23%
20.3.3 nakład > 10 tys. sztuka bez licencji 200,00 23%
    sztuka z licencją

260,00

23%

 


Dotyczy punktów 1 – 
3

 

zdjęcie na okładkę wydawnictwa 200% odpowiedniej stawki
zdjęcie na okładkę wydawnictwa (skan ujęcia unikalnego) 300% odpowiedniej stawki
zdjęcie wewnątrz wydawnictwa (skan ujęcia unikalnego)

150% odpowiedniej stawki

 


Zdjęcia publikowane w formie miniatur do zapowiedzi

  cena (PLN)

VAT

programowych :   sztuka  /bez licencji/ 70,00 23%
                          sztuka / z licencją/ 70,00 23%
Skanowanie materiałów z korekcją barwną - koszt dodatkowy

40,00

23%

 


4.    Publikacja zdjęć w nagraniach wizyjnych

      cena (PLN)

VAT

20.4.1 publikacja jednorazowa sztuka bez licencji   70,00 23%
    sztuka z licencją 100,00 23%
20.4.2 publikacja wielorazowa sztuka bez licencji 120,00 23%
    sztuka z licencją

180,00

23%

 


5. Publikacja zdjęć w Internecie

      cena (PLN)

VAT

    sztuka bez  licencji 50,00 23%
  72 dpi                        
     
sztuka z licencją

80,00

23%

 


6. Udostępnienie osobom prywatnym do użytku domowego 

      cena (PLN)

VAT

20.6.1. format A4     sztuka bez licencji   30,00 23%
20.6.2. format A2 sztuka bez licencji   60,00 23%
20.6.3.

format powyżej A1

sztuka bez licencji

100,00

23%

 


7.  do prac naukowych bez prawa publikacji

      cena (PLN)

VAT

    sztuka bez licencji                          
      
30,00

23%

 


8.  inne wykorzystania

20.8.1.

  wystawy

  cena ustalana indywidualnie w zależności od charakteru wystawy, jej zasięgu, miejsca ekspozycji itp.

20.8.2. 
   
   
       pocztówki,
kalendarze    
 
    cena ustalana indywidualnie w zależności od nakładu, dystrybucji, formatu, przeznaczenia itp.

20.8.3.

  reklama

  cena ustalana indywidualnie w zależności od charakteru, przeznaczenia, zasięgu itp.

 


Dotyczy punktów 4 – 8

skan zdjęcia ujęcia unikalnego         150% odpowiedniej stawki

      cena (PLN)

VAT

Skanowanie zdjęć z korektą barwną -   
         
  koszt dodatkowy             
                       
40,00

23%

 


A) FINA powinna być powiadomiona o zamiarze wykorzystania skanów ujęć do promocji wydawnictwa, publikacji, wystawy lub w celach reklamowych, dla uzgodnienia ceny.

B) Udostępnienie skanu ujęcia z licencją  oznacza udzielenie przez FINA - której przysługują autorskie prawa majątkowe - zgody na jednorazowe wykorzystanie materiału na uzgodnionym polu eksploatacji. Odbiorca nie może udzielać licencji osobom trzecim.

 C) Odbiorca nie może archiwizować udostępnionego materiału dłużej niż 3 miesiące od chwili jego otrzymania z FINA.

 D) Odbiorca otrzymuje informacje odnośnie udzielania (bądź nie) licencji. We własnym zakresie pozyskuje i reguluje prawa do wykorzystania skanów ujęć udostępnionych bez licencji.

E) Wykorzystanie zdjęcia w sposób inny niż przewiduje to cennik należy każdorazowo uzgadniać Działem Marketingu i Handlu FINA foto@fina.gov.pl