O Fototece

Żegnamy Annę Sienkiewicz-Rogowską

 

W niedzielę 27 listopada odeszła Anna Sienkiewicz-Rogowska, wicedyrektorka Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w latach 2017–2021. Anna Sienkiewicz-Rogowska była osobą zasłużoną dla kultury polskiej i polskiego filmu.

Od wielu lat związana była Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, gdzie nadzorowała realizację projektów edukacyjnych, takich jak Akademia Polskiego Filmu oraz Filmoteka Szkolna, później kontynuowanych i rozwijanych w ramach FINA. W Filmotece zajmowała się także procesami związanymi z digitalizacją, rekonstrukcją i archiwizacją zbiorów filmowych.

W 2015 roku została mianowana na dyrektorkę Filmoteki Narodowej, a po utworzeniu FINA w 2017 roku objęła stanowisko zastępczyni dyrektora tej instytucji. Od 2021 roku pracowała w Muzeum Warszawy jako wicedyrektorka ds. administracyjno-technicznych.

Pogrzeb Anny Sienkiewicz-Rogowskiej odbędzie się we wtorek 6 grudnia o godz. 12.00 w Kościele p.w. Św. Franciszka z Asyżu na ul. 3 Maja 83 w Izabelinie.

Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

 

Fot. Bartek Sytapowrót do poprzedniej strony