O Fototece

POMOC

Wyszukiwanie proste

Wpisanie w polu wyszukiwania prostego hasła lub jego fragmentu umożliwi przeszukanie według wskazanej kategorii zdigitalizowanych i wprowadzonych do serwisu fotograficznych zbiorów Filmoteki Narodowej. Dla  wyszukiwania nie ma znaczenia wielkość liter, trzeba jednak pamiętać o polskich znakach.

Należy wskazać jedną z 4 kategorii (tytuł, osoba, reżyseria, słowa kluczowe); po wprowadzeniu pierwszych 3 znaków ukaże się indeks podpowiedzi, z którego można skorzystać, aby wyszukać według jednej wybranej wartości; jeśli jednak wprowadzimy fragment np. małe dla kategorii tytuł i klikniemy na przycisk „szukaj” to system wyszuka od razu wszystkie zdjęcia z filmu „Małe dramaty" (z podziałem na dwie nowele) oraz z filmu "Małe smutki" (z indeksu można wybierać pojedynczo, do wybranego tytułu). Ta sama zasada funkcjonuje w odniesieniu do wartości kojarzonych z kategoriami osoba i reżyseria (zob. np. osoba - Grabowski). Każdy wybór zatwierdzamy przyciskiem "szukaj" lub klawiszem "Enter".

Przykład 1
Jeśli zaznaczymy kategorię "osoba" (widoczna na zdjęciu) i w oknie wyszukiwarki wpiszemy "Bareja" to po użyciu przycisku "szukaj" lub klawisza "enter", wyświetlony zostanie rezulat wyszukiwania zawierający nazwiska "Bareja" o różnych imionach (po lewej stronie); miniatury zdjęć będą odnosiły się do wszytkich osób o nazwisku "Bareja". Zaznaczenie jednej osoby (lub kilku) i użycie przycisku "dalej" przyniesie w odpowiedzi miniatury zdjęć z widoczną wybraną osobą (osobami).

Przykład 2
Jeśli zaznaczymy kategorię "tytuł" i w oknie wyszukiwarki wpiszemy "Trędowata" (lub fragment tego wyrazu) to po użyciu przycisku "szukaj" lub klawisza "enter", wyświetlony zostanie rezulat wyszukiwania zawierający tytuł "Trędowata" o różnych latach produkcji (po lewej stronie); miniatury zdjęć będą odnosiły się do wszytkich  filmów  o tym tytule i będą dla odróżnienia oznaczone po tytule rokiem produkcji (w nawiasie kwadratowym). Zaznaczenie wybranej wersji (lub dwóch) i użycie przycisku "dalej" przyniesie w odpowiedzi miniatury zdjęć z  jednej (lub dwóch)  wersji.


Filtrowanie wyników

Wyniki wyszukiwania są prezentowane w postaci miniatur w module "lista" oraz w postaci większych zdjęć w modułach "opis", "kafle" oraz "galeria". Wyniki te można sortować alfabetycznie oraz chronologicznie rosnąco/malejąco. W przypadku otrzymania dużej liczby miniatur odpowiadających wstępnym warunkom wyszukiwania warto skorzystać z filtrów dostępnych po lewej stronie prezentowanych miniatur; można dzięki nim zawęzić wyniki w kategoriach: filmy i tematy powiązane, rodzaj zdjęć (np. do filmu, studyjne), kolor lub charakter zdjęć (np. grupowe, plan ogólny, portret).


Prezentacja wyników i przyciski

Po kliknięciu na miniaturę można przeglądać wyszukane zdjęcia w powiększeniu w module "opis", "kafle" lub "galeria"; nawigację zapewniają przyciski poprzedni, następny oraz powrót (do miniatur).


Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia precyzyjne sformułowanie zapytania, które można zrealizować wypełniając wymienione poniżej pola w formularzu.

Należy przy tym pamiętać, iż pola w wyszukiwarce zaawansowanej łączą się odpowiednio dla:
• Osoba widoczna na zdjęciu - spójnik i
• Reżyseria - spójnik lub
• Gatunek - spójnik lub
• Hasło przedmiotowe - spójnik i
Natomiast wszystkie pola wyszukiwarki zaawansowanej względem siebie łączą się spójnikiem i.

Hasła można wprowadzać do jednego lub do wielu pól, a wybór należy potwierdzić przyciskiem "wyszukaj".

 

 

Pola:

 

Tytuł filmu


Można wybrać z indeksu tytuł filmu, serialu, odcinka, noweli filmowej i połączyć z inymi  kategoriami np. zdjęcia z filmu „Małżeństwo z rozsądku”  (tytuł),  barwne (kolor zdjęcia),  z Danielem  Olbrychskim    i Elżbietą Czyżewską (osoby widoczne)
   
Osoba widoczna

Można wybrać osoby widoczne na zdjęciu pojedynczo lub razem z innymi w tym samym ujęciu; należy wypełnić puste pole i po kliknięciu na „+” dodać drugie i ewentualnie trzecie nazwisko
   
Reżyseria

Można wybrać nazwisko reżysera (lub dwóch, używając „+”) i połączyć z innymi kategoriami np. osoba widoczna, miejsce, rodzaj zdjęcia
   
Hasło przedmiotowe

Można wybrać słowo kluczowe związane z danym zdjęciem; przycisk „+” umożliwia dokonanie wyboru do 3 słów opisujących jednocześnie to samo ujęcie, np. rewia, taniec, dancing i połączenie ich z innymi kategoriami, np. osoba widoczna, reżyseria
   
Funkcja

Można wybrać nazwę funkcji pełnionej w filmie i połączyć z  inną kategorią np. osobą widoczną lub gatunkiem filmowym
   
Rodzaj zdjęcia

Można wybrać kategorię z indeksu, np. próbne i połączyć z innymi kategoriami lub zostawić „dowolny”
   
Charakter zdjęcia
Można wybrać kategorię z indeksu np. grupowe i połączyć z innymi kategoriami lub zostawić „dowolny”
   
Miejsce


Można wybrać z indeksu  miejsce widoczne na zdjęciu, np. Kraków, Francja, Tatry i połączyć  z innymi kategoriami np. osobą widoczną,  rodzajem zdjęcia lub nazwą (np. Stare Miasto)
   
Nazwa


Można wybrać z indeksu nazwę, np. Barbakan, Marszałkowska (ulica), plac Piłsudskiego, Wawel i połączyć z innymi kategoriami np. osobą widoczną, rodzajem zdjęcia lub miejscem (np. Warszawa)
   
Lata od – do

Można wybrać konkretny rok produkcji filmu lub zakres lat produkcji i połączyć z innymi kategoriami np. osobą widoczną, reżyserem, gatunkiem
   
Rola


Można wybrać rolę np. kolejarz, listonosz i połączyć z filmami danego reżysera z udziałem osoby widocznej; aby znaleźć np. postać lekarza widoczną na zdjęciu bez względu na płeć prosimy wpisać frazę „lekar” i kliknąć przycisk „wyszukaj”
   
Gatunek filmowy
 Można wybrać gatunek z indeksu (lub dwa używając przycisku „+”) i połączyć z innymi kategoriami lub zostawić „dowolny”
   
Rodzaj filmu
Można wybrać rodzaj z indeksu i połączyć z innymi kategoriami lub zostawić „dowolny”
   
Wyklucz


Wybierz pole z indeksu i wpisz fragment lub wartość (pole fraza),  która nie powinna wystąpić w związku z kryteriami wyboru ustawionymi powyżej, np. barwne zdjęcia grupowe z filmów danego reżysera bez widocznego wskazanego aktora

 

 

Prezentacja wyników i przyciski
Przycisk zmień widoczny po lewej stronie miniatur i powiększenia umożliwia powrót do formularza wyszukiwania zaawansowanego bez usuwania ostatnio ustawionych warunków; można dzięki temu dokonać drobnych korekt i ponowić wyszukiwanie używając przycisku wyszukaj.

Przycisk wyczyść oraz link wyszukiwanie zaawansowane służą do wywołania pustego formularza wyszukiwania zaawansowanego.