O Fototece

O PROJEKCIE

Celem serwisu Fototeka jest:

 

  • edukacja i upowszechnianie kultury filmowej zgodnie z Ustawą o kinematografii z dn. 30.06.2005 r. (Dz.U. nr 13 poz. 1111) i statutem Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 30 maja 2017 r. (poz.32)
  • zabezpieczenie zbiorów fotograficznych Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i ich opracowanie
  • ułatwienie i pomoc w nawiązaniu kontaktu z właścicielami praw

Serwis Fototeka prezentuje zasoby fotograficzne Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego związane tematycznie z historią filmu polskiego (filmy, ludzie, wydarzenia itp.). Elektroniczna baza powstaje w oparciu o zgromadzone zbiory fotosów, negatywów i diapozytywów; pokazujemy zarówno znane, jak i unikatowe fotosy i robocze zdjęcia z planu (w 1. etapie z filmów powstałych przed 1989 rokiem), zdjęcia twórców (reżyserów, aktorów, operatorów itd.) oraz zdjęcia z premier filmowych.

 

Serwis został uruchomiony w listopadzie 2009 r. przez Filmotekę Narodową, a jego rozbudowa i modernizacja w drugiej połowie 2010 r. była możliwa dzięki współfinansowaniu portalu przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Projekt został doceniony w środowisku filmowym, czego efektem była dwukrotna nominacja w 2010 i 2011 r. do Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Portal internetowy”. Natomiast trzecia nominacja w 2012 roku została zwieńczona nagrodą PISF w tej kategorii. Serwis zaistniał także w międzynarodowej przestrzeni zbiorów cyfrowych, gdy w 2010 roku Filmoteka Narodowa dołączyła do projektu European Film Gateway, za pośrednictwem którego prezentuje zbiory w portalu europejskiej kultury – Europeana.eu.

Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

 

Prezentowane zdjęcia są opatrzone bogatym opisem zawierającym: tytuł i rok produkcji filmu, nazwiska reżysera i osób widocznych na zdjęciu, ich funkcje i role, słowa kluczowe, właściciela autorskich praw majątkowych, autora zdjęć itd. Mając jednak świadomość braków w opisach (bądź pomyłek), prosimy wszystkie osoby, które mogą pomóc nam w wypełnieniu luk w opisach, o zgłaszanie pod adresem fototeka@fina.gov.pl swoich uwag i komentarzy; można je wysyłać z poziomu powiększenia zdjęcia (napisz do nas). Umożliwi nam to właściwe powiązanie tekstu komentarza z obrazem. 


Serwis pozwala na wyszukiwanie zdjęć wg kilku kategorii obsługujących kilkanaście pól  (zob. Pomoc), a bloki Ostatnio dodane i Kalendarium mają zwrócić Państwa uwagę na nowe tematy dodane do serwisu oraz ważne wydarzenia w polskiej kinematografii, powiązane z udostępnianymi przez nas sukcesywnie zdjęciami. Z kolei w zakładkach Baza osóbBaza filmów znalazły się odpowiednio indeksy osób i filmów (uwzględniające także odcinki serii). Obie bazy odnoszą się wyłącznie do prezentowanych w serwisie zdjęć z filmów i osób na nich widocznych (w przypadku osób dodatkowo uwzględniane są także zdjęcia studyjne prezentowane w serwisie). W kartach wybranych w nich haseł można poznać szczegóły (np. wykaz osób i filmów z ilością  i funkcją, rodzaj, charakter, kolor zdjęć).

 

Warunki korzystania i upowszechniania zdjęć:

 

Wszystkie zdjęcia prezentowane w serwisie są opatrzone logo Filmoteki Narodowej i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego i innych licencji ustawowych określonych w przepisach dotyczących ochrony praw autorskich,  w tym także wizerunku osób fizycznych, zgodnie z Oddziałem 3 Dozwolony użytek chronionych utworów oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 ((Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Jakiekolwiek inne wykorzystywanie prezentowanych w serwisie zdjęć, poza prawem do ich przeglądania, wymaga kontaktu z pracownikiem Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (e-mail: foto@fina.gov.pl, tel. +48 22 380 49 78) w celu uzyskania informacji o procedurze pozyskania niezbędnych licencji. Szczegółowe warunki korzystania z serwisu są umieszczone w Regulaminie.