O Fototece

PRAWA AUTORSKIE

 

 

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa
tel. (0-22) 380 49 00
fax: (22) 380 49 01

www.fina.gov.pl

 


Wykaz utworów z Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego, do których poszukujemy osób autorsko uprawnionych Prawa autorskie

W ramach wykonywanych zadań upowszechniania kultury filmowej Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny publikuje zbiór zdjęć związanych z twórczością filmową polskich filmów i seriali. Przy każdym zdjęciu zawarta jest informacja o osobach autorsko uprawnionych do zdjęcia o takiej  zawartości jak udało się to ustalić na dzień publikacji zbioru lub adnotacja o braku takiej informacji.

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny wzywa autorów lub osoby autorsko uprawnione do zdjęć, których dane nie zostały podane przy publikowanych zdjęciach do nawiązania kontaktu z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym w Warszawie i ujawnienia swoich praw.

 
 Kontakt:

 

 

 

 

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa
tel. (0-22) 559 33 82
fax (0-22) 841 58 91
e-mail: licencje@wfdif.com.pl 

www.wfdif.com.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ

ul. Różana 3, 58-350 Sokołowsko
tel. 502 081 491
e-mail: zuzanna.fogtt@gmail.com