O Fototece

CENNIK

Udostępnienie zdjęć (plików) dokumentacyjnych ze zbiorów FINA

 

Cennik za udostępnienie skanów ujęć wykonywanych z fotosów, negatywów, diapozytywów oraz innych materiałów dokumentacyjnych do jednokrotnego wykorzystania w jednym tytule wydawniczym, programie TV, wystawie, reklamie itp.

 

1. do wydawnictw periodycznych - czasopisma

 

 

 

cena (PLN)

VAT

1.1.

nakład do 10 tys. egz.

plik bez licencji               

  80,00

23%

 

 

plik z licencją

100,00

23%

1.2.

nakład > 10 tys. – 200 tys. egz.

plik bez licencji

150,00

23%

 

 

plik z licencją

190,00

23%

1.3.

nakład > 200 tys. egz.

plik bez licencji

200,00

23%

 

 

plik z licencją

250,00

23%

 


2. do innych celów wydawniczych – książki, broszury

 

 

                                        cena (PLN)            

 VAT

2.1.

nakład do 1000 egz.

plik bez licencji

  70,00

23%

 

 

plik z licencją

100,00

23%

2.2.

nakład > 1000 egz. do 10 tys.

plik bez licencji

100,00

23%

 

 

plik z licencją

150,00

23%

2.3

nakład > 10 tys.

plik bez licencji

150,00

23%

 

 

plik z licencją

200,00

23%

2.4.

podręczniki szkolne, albumy

plik bez licencji

200,00

23%

 

2.5

 

e-booki oraz wydawnictwa multimedialne

plik z licencją

plik bez licencji

250,00
  60,00

23%
23%

 

 

plik z licencją

  90,00

23%

           

 

3. do wydawnictw CD, DVD

 

 

 

cena (PLN)

VAT

3.1

nakład do 2 tys.

plik bez licencji

100,00

23%

 

 

plik z licencją

150,00

23%

3.2.

nakład > 2 tys. do 10 tys.

plik bez licencji

150,00

23%

 

 

plik z licencją

200,00

23%

3.3

nakład > 10 tys.

plik bez licencji

250,00

23%

 

 

plik z licencją

300,00

23%

 


Dotyczy punktów 1 – 3

 

zdjęcie na okładkę wydawnictwa

200% odpowiedniej stawki

zdjęcie na okładkę wydawnictwa (skan ujęcia unikalnego)

300% odpowiedniej stawki

zdjęcie wewnątrz wydawnictwa (skan ujęcia unikalnego)

150% odpowiedniej stawki

 


Zdjęcia publikowane w formie miniatur do zapowiedzi

 

cena (PLN)

VAT

programowych :   plik  /bez licencji/

80,00

23%

                          plik / z licencją/

80,00

23%

Skanowanie materiałów z korekcją barwną - koszt dodatkowy

50,00

23%

 


4.    Publikacja zdjęć w nagraniach wizyjnych

 

 

 

 

cena (PLN)

VAT

4.1.

 

publikacja jednorazowa

plik bez licencji

80,00

23%

 

 

 

plik z licencją

120,00

23%

4.2.

 

publikacja wielorazowa – w filmie

plik bez licencji

150,00

23%

 

 

 

plik z licencją

200,00

23%

 


5. Publikacja zdjęć w Internecie

 

 

 

cena (PLN)

VAT

 

  

plik bez  licencji

60,0023%

 

 

72 dpi                            

plik z licencją

100,00

23%

 


6. Udostępnienie osobom prywatnym do użytku domowego 

 

 

 

 

cena (PLN)

VAT

6.1.

 

format A4    

plik bez licencji

  40,00

23%

6.2.

 

format A2

plik bez licencji

  70,00

23%

6.3.

 

format powyżej A1

plik bez licencji

100,00

23%

             

 


7.  do prac naukowych bez prawa publikacji

 

 

 

cena (PLN)

VAT

 

 

plik bez licencji                          
      

30,00

23%

 

 

 

 

 

 

8.  Wystawy

cena ustalana indywidulanie w zależności od charakteru wystawy, jej zasięgu, miejsca ekspozycji itp.

 

 

 

 

9.  inne wykorzystania

 

 

 

 


9.1. 
   
   

      

pocztówki,
kalendarze    
 

   

cena ustalana indywidualnie w zależności od nakładu, dystrybucji, formatu, przeznaczenia itp.

.9.2.

 

reklama

 

cena ustalana indywidualnie w zależności od charakteru, przeznaczenia, zasięgu itp.

               

 

 

10. Inne usługi

10.1 W przypadkach szczególnych, nietypowych lub nieprzewidzianych w Cenniku stosuje się wyceny indywidualne

 


Dotyczy punktów 4 – 8

skan zdjęcia ujęcia unikalnego         150% odpowiedniej stawki

 

 

 

cena (PLN)

VAT

Skanowanie zdjęć z korektą barwną -   
         

 

koszt dodatkowy             
                       

40,00

23%

 


A) FINA powinna być powiadomiona o zamiarze wykorzystania skanów ujęć do promocji wydawnictwa, publikacji, wystawy lub w celach reklamowych, dla uzgodnienia ceny.

B) Udostępnienie skanu ujęcia z licencją  oznacza udzielenie przez FINA - której przysługują autorskie prawa majątkowe - zgody na jednorazowe wykorzystanie materiału na uzgodnionym polu eksploatacji. Odbiorca nie może udzielać licencji osobom trzecim.

 C) Fototeka FINA udostępnia zakupione zdjęcia do jednorazowego wykorzystania (publikacji) bez praw do ich  archiwizowania, ani odstępowania osobom trzecim.

 D) Odbiorca otrzymuje informacje odnośnie udzielania (bądź nie) licencji. We własnym zakresie pozyskuje i reguluje prawa do wykorzystania skanów ujęć udostępnionych bez licencji.

E) Wykorzystanie zdjęcia w sposób inny niż przewiduje to cennik należy każdorazowo uzgadniać z Działem Marketingu i Handlu FINA foto@fina.gov.pl