Wyszukiwanie zaawansowane


Wyszukiwanie zawansowane umożliwia precyzyjne sformułowanie zapytania, które można zrealizować wypełniając wymienione poniżej pola w formularzu.

Należy przy tym pamiętać, iż pola w wyszukiwarce zaawansowanej łączą się odpowiednio dla:
  • Osoba widoczna na zdjęciu - spójnik 'oraz'
  • Reżyseria - spójnik 'lub'
  • Gatunek - spójnik 'lub'
Natomiast wszystkie pola wyszukiwarki zaawansowanej względem siebie łączą się spójnikiem 'i'.
Tytuł filmu
Można wybrać z indeksu tytuł filmu, serialu, odcinka, noweli filmowej i połączyć z inymi kategoriami np. zdjęcia z filmu „Małżeństwo z rozsądku” (tytuł), barwne (kolor zdjęcia), z Danielem Olbrychskim i Elżbietą Czyżewską (osoby widoczne)
Osoba widoczna na zdjęciu
Można wybrać osoby widoczne na zdjęciu pojedynczo lub razem z innymi w tym samym ujęciu; należy wypełnić puste pole i po kliknięciu na „+” dodać drugie i ewentualnie trzecie nazwisko
Reżyseria
Można wybrać nazwisko reżysera (lub dwóch, używając „+”) i połączyć z innymi kategoriami np. osoba widoczna, miejsce, rodzaj zdjęcia
Hasło przedmiotowe
Można wybrać słowo kluczowe związane z danym zdjęciem; przycisk „+” umożliwia dokonanie wyboru do 3 słów opisujących jednocześnie to samo ujęcie, np. rewia, taniec, dancing i połączenie ich z innymi kategoriami, np. osoba widoczna
Funkcja
Można wybrać nazwę funkcji pełnionej w filmie i połączyć z inną kategorią np. osobą widoczną lub gatunkiem filmowym
Rodzaj zdjęcia
Można wybrać kategorię z indeksu, np. próbne i połączyć z innymi kategoriami lub zostawić „dowolny”
Charakter zdjęcia
Można wybrać kategorię z indeksu np. grupowe i połączyć z innymi kategoriami lub zostawić „dowolny”
Sygnatura
Można wpisać lub skopiować sygnaturę konkretnego zdjęcia
Miejsce
Można wybrać z indeksu miejsce widoczne na zdjęciu, np. Kraków, Francja, Tatry i połączyć z innymi kategoriami np. osobą widoczną, rodzajem zdjęcia lub nazwą
Nazwa
Można wybrać z indeksu nazwę, np. Barbakan, Marszałkowska (ulica), plac Piłsudskiego, Wawel i połączyć z innymi kategoriami np. osobą widoczną, rodzajem zdjęcia lub miejscem (np. Warszawa)
Lata od – do
Można wybrać konkretny rok produkcji filmu lub zakres lat produkcji i połączyć z innymi kategoriami np. osobą widoczną, reżyserem, gatunkiem
Rola
Można wybrać rolę np. kolejarz, listonosz i połączyć z filmami danego reżysera z udziałem osoby widocznej; aby znaleźć np. postać lekarza widoczną na zdjęciu bez względu na płeć prosimy wpisać frazę „lekar” i kliknąć przycisk „wyszukaj”
Gatunek filmowy
Można wybrać gatunek z indeksu (lub dwa używając przycisku „+”) i połączyć z innymi kategoriami lub zostawić „dowolny”
Rodzaj filmu
Można wybrać rodzaj z indeksu i połączyć z innymi kategoriami lub zostawić „dowolny”
Wyklucz
Wybierz pole z indeksu i wpisz fragment lub wartość (pole fraza), która nie powinna wystąpić w związku z kryteriami wyboru ustawionymi powyżej, np. barwne zdjęcia grupowe z filmów danego reżysera bez widocznego wskazanego aktora

+